E-fitness voor ouderen

Zag dit op een evenement staan, helaas bleek de drempel om te beginnen of deel te nemen erg groot en liet iedereen de mogelijkheid liggen. Aanvankelijk zou je verwachten “E-fitness” als Electronic fitness, maar er wordt geduid op Embedded Fitness blijkt. Leuke film van de toepassing in een senioren gemeenschap.

Zie ook de site voor meer toepassingen en mogelijkheden: E-fit zone

No Comments Yet

Leave a Reply