Onderzoek door de HkU over de (groeiende) serious game sector in Nederland.

Persbericht van Izovator:

De onderzoeksgroep Applied Game Design van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht heeft in opdracht van de gemeente Hilversum en iZovator, het kennis- en innovatieplatform voor de zorgeconomie in de regio Gooi en Vechtstreek, een verkenning uitgevoerd om inzicht te krijgen in de structuur en omvang van de Nederlandse game-industrie in internationaal perspectief. De kansen die er liggen voor het toepassen van games voor zorg en well-being staan daarbij centraal.
Uit het onderzoek blijkt dat er sinds 10 jaar een Nederlandse game-sector is ontstaan van redelijke omvang, waarin zo’n 150 bedrijven en enkele tientallen organisaties, opleidingen en onderzoeksprogramma’s actief zijn. Recente studies schatten het aantal banen in de Nederlandse game-sector om en nabij de 3.000. Deze rol van de creatieve industrie en opleidingsinstellingen in Nederland is mede het gevolg van slim inspelen op trends binnen de mondiale game-industrie zoals nieuwe distributiemethoden, nieuwe platforms, nieuwe businessmodellen en nieuwe toepassingsgebieden. Al sinds de opkomst van pc-games in de jaren tachtig worden er games en simulaties ontwikkeld voor en toegepast in de gezondheidszorg. Sinds een jaar of vijf groeit het aantal toepassingen van health games snel. Health games zijn niet alleen goed voor de gezondheid en mentale fitheid. Zij dragen er ook aan bij dat medewerkers in de zorg meer patiënten beter kunnen helpen. Met health games worden alle game-applicaties op het gebied van de zorg bedoeld voor preventie, diagnosestelling, behandeling en revalidatie.

HKU rapport samenvatting

No Comments Yet

Leave a Reply