Artikel over Marktonderzoek in de game-industrie van Deloite

Na de festival of games 2011 verscheen het volgende artikel:
Nederlandse game industrie moet de kansen durven pakken
Quote eruit: Opmerkelijk voor een klein land als NL:

“Te veel steden hebben eigen initiatieven bedacht om de sector te ondersteunen. Hierdoor is de industrie versnipperd. De sector zal meer moeten samenwerken om schaalvoordeel te bewerkstelligen en om zo interessanter te kunnen worden voor durfinvesteerders en een krachtiger onderhandelingspartner ten aanzien van uitgevers.”

Lees hier het hele artikel

No Comments Yet

Leave a Reply