Het ABC van gedrag

Een mooi artikel over het ABC van gedrag, eigenlijk ook een leermethode, en het zegt ook veel over ontwerpen en hoe een “gebruiker” te benaderen in mijn ogen. Erg relevant als we (middels een game) iets willen bereiken, erg serious dus:

We can’t change a person, but we can influence the way they behave by shaping the environment they function within … through good design we have the ability to shape and influence someone’s behaviour.


Meer over leermethoden op dit blog >

No Comments Yet

Leave a Reply