Werk met fun aan je gezondheid

Lezing op game in the city door Jeroen Crasborn van Agis:
“Het is ook belangrijk dat mensen het heft weer in eigen hand nemen. Mensen moeten meer zeggenschap krijgen over eigen lijf en leden en dat vraagt om meer interactie en feedback. AGIS is op zoek naar manieren om dit proces op gang te krijgen. Vraagstukken die hierbij spelen zijn onder meer:
– Slechte therapietrouw (mensen houden zich niet aan de voorgeschreven therapie)
– Ontkennen van gezondheidsprobleem (mensen ontkennen regelmatig dat er misschien wat mis is)
– Ongezonde life-style (het gedrag moet veranderen)
– Overbrengen complexe boodschappen (dat lukt vaak niet of niet goed)
– Overkill aan informatie en het is onduidelijk welke informatie te vertrouwen is (internet!)
– Nieuwe medische technologieën
– Slechte afstemming van wederzijdse verwachtingen tussen professionals onderling en tussen arts en patiënt (de dokter denkt dat hij alles vertelt heeft, de patiënt weet eigenlijk niks)
– De mens is geen optelsom van organen maar een geheel (de zorg is echter erg versnipperd, dat moet bij elkaar worden gebracht)
– Onderling wantrouwen tussen veel marktpartijen”

No Comments Yet

Leave a Reply