Blogpost in Digitale Zorg Gids: “online begeleiding”


Lees het artikel hier: “Ook online begeleiding aanbieden voelt heel logisch”

Tijdens het sporten vertelde sportmaatje Kim me enthousiast over haar werk voor JouwHulpOnline, waarna mijn nieuwsgierigheid geprikkeld was en dit mailcontact volgde:
Hoi Kim,
Je vertelde me enthousiast over ‘jouwhulponline.nl’, ik heb het vol belangstelling bekeken. Ik denk dat online hulpverlening ideaa kan zijn;  drempelverlagend om hulp te zoeken middels een (anoniem) medium, daarbij vind ik de manier van aanspreken erg goed gedaan.
Nu ben ik nog nieuwsgieriger…  Hoe gaat het met jouwhulponline.nl? Hoeveel gebruikers zijn er? Hoe komen ze er? Hoeveel echt contact is er? Is dit  lokaal of landelijk?
Ik vind het intrigerend, vooral ook omdat er meer initiatieven ontstaan… is dat een goed teken of niet?
Groeten!
Ellis
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ha Ellis,
Nieuwsgierige mensen zijn welkom!
Online hulp is bij ons geen doel op zich. Het is een middel dat ingezet kan worden. De klant kiest het voertuig en de voordeur. We faciliteren nu inderdaad  chat en e-mail via jouwhulponline.nl, maar het gaat eigenlijk om het systeem erachter mijnplanonline.nl. Volg je me nog? In MijnPlanOnline kan dus online communicatie plaatsvinden in een beschermde omgeving. Het is geen e-mailbox maar meer het idee van een online dossier. De klant heeft hier volledige toegang tot zijn gegevens.  Daarom is het ook zo interessant om dit in te zetten in ons reguliere werk. Online en offline combineren.
De andere kant kan ook. Een klant komt (desgewenst anoniem) via JouwHulpOnline binnen en wil toch iemand zien. Dat kan want achter de knoppen bij ons zitten 40 professionele hulpverleners. Die ook gewoon in de wijk en vanuit de spreekkamer werken.
Er zijn steeds meer nieuwe initiatieven en er verdwijnen ook steeds weer initiatieven. Wat echt een hit is, dat is ‘blended’ (met een mix van offline en online – red.) werken. Daar is blijkbaar echt behoefte aan. En wij zijn al een hulpverleningsorganisatie. De stap om ook online begeleiding aan te gaan bieden voelt logisch. We zijn  in deze regio de enige die het zo voor mekaar heeft. Onze website is lokaal, voor ons postcodegebied maar wat wel aardig is om te vertellen: dit systeem is bedacht en gemaakt doorKwadraad. De doorontwikkeling doen we samen. Het bedenken en maken van nieuwe mogelijkheden. Wat ik charmant vind aan deze club is dat ‘we’ niet commercieel zijn. Dit komt echt uit maatschappelijk werkers en is letterlijk aan de keukentafel bedacht.
Nou Ellis, als ik de Google Analytics gegevens heb dan laat ik het je graag zien!
Kan ik je meteen ook mijnplanonline.nl tonen :-)”.
Wordt vervolgd…

No Comments Yet

Leave a Reply