Games maken gelukkig

De Pers schrijft een artikel: ‘Een Mozes voor de 21e eeuw’ na diverse lezingen van onder andere Jane Mc Gonigal:

“Games zijn niet zomaar spelletjes, lieve mensen. Nee, het zijn ‘geluksmachines’”. Games hebben een intrinsieke waarde: je kunt er echt een beter mens mee worden.

In het artikel zijn nog de nodige namen en verwijzingen naar wie wat beweerd en waarom en wanneer, en het gaat meer over angsten van nieuwe technologiën en beweringen dan steekhoudende argumenten, maar dat games mensen gelukkig kán maken zijn we het mee eens!
de Pers (pdf)

No Comments Yet

Leave a Reply